Infocenter

Politika kakovosti in ekološka politika

Deset smernic opisuje našo politiko kakovosti in ekološko politiko. V teh so določena načela ravnanja menedžmenta kakovosti in okolja, po katerih se naše podjetje orientira. Te smernice se redno kritično preverjajo in se prilagajajo podjetniškim potrebam. Odločilni faktor v uresničevanju politike podjetja je dosedanje delovanje z menedžmentom. Vodstvo podjetja zavezuje sebe in vse vodilne delavce v podjetju, da dnevno delo organizirajo po dani politiki podjetja. Zunanja izvedeniška organizacija letno certificira naš sistem menedžmenta kakovosti po DIN EN ISO 9001:2000 in sistem ekološkega menedžmenta po DIN EN ISO 14001:2007.

 • Zagotavljanje kvalitativno kakovostnih izdelkov
  Iz naravnih surovin in ustrezno naši zapovedi čistosti, proizvajamo za naše stranke okolju prijazne izdelke, ki so brez napak, in se odlikujejo z natančnim polaganjem, barvno enakostjo in dolgoročno obstojnostjo.
 • Uporaba čistih naravnih surovin
  Naši glineni strešniki se proizvajajo v skladu z našo zapovedjo čistosti izključno iz gline, ilovice in vode brez kemičnih dodatkov, kar jih uvršča med prave naravne izdelke.
 • Proizvodni procesi z okoljsko osveščenostjo
  Varčno izkopavanje surovin v sprejemljivi bližini tovarn in uporaba najmodernejših proizvodnih tehnik zagotavljajo energijsko učinkovit in ekološko sprejemljiv proizvodni proces.
 • Zmanjševanje obremenitve okolja
  Stalno si prizadevamo, da vse procese v podjetju izvajamo z minimalno obremenitvijo okolja, na primer z zmanjševanjem odpadkov in škodljivih emisij, kontrolo dimnega plina ter varčevanjem z energijo.
 • Visoko kvalificirani zaposleni
  S ciljnimi izobraževalnimi ukrepi zagotavljamo znanje Know-how naših zaposlenih na najvišjem nivoju in s tem vzpodbujamo njihovo motivacijo, znanje in varnost.
 • Največje varstvo pri delu in zdravstveno varstvo
  Vodimo strogo »politiko brez nezgod«, katera sledi cilju, zmanjšanja pogostosti in resnosti nezgod na minimum. To zagotavljamo z brezkompromisnim upoštevanjem vseh predpisov za varstvo pri delu in njihovim strogim preverjanjem glede aktualnosti.
 • Obširen servis
  Naše notranje in zunanje procese stalno prilagajamo potrebam naših strank, tako da je zagotovljena optimalna postrežba od prve stika vse do plačila blaga in tudi preko tega.
 • Poštena komunikacija podjetja
  V smislu odprte politike podjetja obveščamo javnost iskreno in odprto o dogajanju v našem podjetju. Za zaščito našega okolja deloma zraven tega tesno sodelujemo z združenji, oblastmi in drugimi institucijami.
 • Upoštevanje vseh zakonov in predpisov
  Zavezujemo se, da upoštevamo vse veljavne pravne uredbe, tako na evropski kot tudi na regionalni ravni. Zraven tega definiramo lastne zahteve glede kakovosti in okolja, ki so občutno nad temi zakonskimi zahtevami.
 • Letna revizija
  Z rednimi internimi in eksternimi revizijami vključno s kontrolami varnosti pri delu v vsakem področju podjetja zagotavljamo, da bomo izpolnjevali naše visoke zahteve glede kakovosti, varstva okolja in varstva pri delu zadoščajo tudi v prihodnje.