Info-centar

Utjecaji na okoliš

Nema proizvodnje bez utjecaja na okoliš.

Nijedan industrijski proizvodni proces ne odvija se u potpunosti bez utjecaja na okoliš. I proizvodnja opekarskih proizvoda povezana je s određenim djelovanjima na okoliš. Naš unutarnji sustav za očuvanje okoliša obvezuje nas kontrolirati, kako kvantitativno, tako i kvalitativno, bitne "utjecaje na okoliš " prema normama DIN EN ISO 14001 . Oni se procjenjuju prema intenzitetu, te se mjerama za zaštitu okoliša svode na najmanju moguću mjeru.

 

Peć "hydrocasing" na zemni plin

Visoka potrošnja zemnog plina doprinosi razgradnji energetskog izvora koji se ne može obnoviti. Primjenom najmodernije tehnologije sagorijevanja osiguravamo najnižu moguću razinu potrošnje energije.

Priprema gline

Preradom gline nastaje otpuštanje prašine koje može utjecati na neposrednu okolicu proizvodne lokacije. Ovaj utjecaj na okoliš reducira se na minimum ograđivanjem pogona i modernom tehnologijom filtriranja.

Postrojenje za pročišćavanje dimnih plinova

Pri pečenju crijepa nastaju emisije koje posebno utječu na okoliš i opterećuju atmosferu: ugljični dioksid (CO2) i fluorovodik (HF). Kako bi se ove emisije održavale na najnižoj mogućoj razini, koristimo u našim proizvodnim postupcima najmodernije tehnologije pečenja.

Vađenje gline

Vađenje gline predstavlja prolazni zahvat u prirodu i krajolik. Mjerama renaturiranja/ i rekultiviranja ova područja ponovno ekološki integriramo u okolinu.