Guttau/Sachsen

Proizvodna lokacija potpuno nove kvalitete proizvoda „KERALIS“.

Lokacija Guttau igra važnu stratešku ulogu „mosta prema Istoku“. Ovdje se postiže jedinstvenim načinom pripreme sirovina i inovativnim postupkom pečenja potpuno nova dimenzija kvalitete proizvoda. Tako postupkom „KERALIS“ nastaju u Guttauu modeli crijepa jednake boje u cijeloj svojoj strukturi: „PREMION“ i „KERA-BIBER“  i to u godišnjem volumenu proizvodnje od cca. 37 milijuna crjepova.

Kako do nas:

Barutherstraße 18
D-02694 Guttau-Kleinsaubernitz

Tel.: +49 (0) 3 59 32 / 34-0